اطلاعات واحد فروش | مدرن دیزاین

اطلاعات واحد فروش,تماس با مدرن دیزاین

اطلاعات تماس واحد فروش | مدرن دیزاین

آقای توکلی مدیر فروش ۰۹۱۰۸۷۷۰۴۵۹
خانم حسینی کارشناس فروش ۰۹۱۰۸۷۷۰۴۵۶
اقای شیرمحمدی مدیر فروش شهرستان ۰۹۱۰۹۱۰۱۰۴۷
آقای ابدوست کارشناس فروش ۰۹۱۰۹۱۰۱۰۴۹
خانم بابایی کارشناس فروش ۰۹۱۰۷۶۷۶۶۸۵
آقای افشار انبارداری ۰۹۱۰۷۶۷۶۶۸۴

خط ویژه : ۰۲۱۴۴۰۰۴۹۰۰