نمونه کار طراحی سایت در فروشگاه اینترنتی سنادیتا | انجمن صنفی صنایع کره گیاهی ایران

انجمن صنفی صنایع کره گیاهی ایران

انجمن صنفی صنایع کره گیاهی ایران

صفحه نخست

شرکت طراحی سایت سنادیتا با پشتوانه 12 ساله در طراحی سایت | طراحی وب سایت - بهینه سازی وب سایت

شماره تماس : 02144050905
تهران - فلکه دوم صادقیه - ابتدای خیابان آیت ا... کاشانی - جنب درمانگاه ابن سینا - مجتمع سبحان - طبقه 6
| نمونه کارهای قبلی | انجمن صنفی صنایع کره گیاهی ایران

کد 1471

 

انجمن صنفی  کره گیاهی در یک نگاه

1-   تاریخچه : انجمن صنفی صنایع کره گیاهی ایران در تاریخ 10/9/81 در اداره کل سازمان کارگری و کارفرمائی به ثبت رسید .

2-   دامنه فعالیت انجمن : تولید ، بسته بندی و توزیع انواع کره گیاهی می باشد .

3-   تعداد اعضا 16 عضو

4-   اهداف :

1-4- دفاع از حقوق مشروع و قانونی اعضاء .

2-4- گسترش قلمرو جغرافیائی انواع کره گیاهی .

3-4- استفاده از آخرین دستاوردهای تحقیقاتی جهان برای افزایش کیفیت .

4-4- اظهار نظر پیرامون موضوعات مربوط در این صنعت وارائه نظر مشورتی به مراجع قانونی و تصمیم گیرنده ، درباره مسائل مربوط به صنعت .

 

انجمن صنفی  کره گیاهی در یک نگاه

1-   تاریخچه : انجمن صنفی صنایع کره گیاهی ایران در تاریخ 10/9/81 در اداره کل سازمان کارگری و کارفرمائی به ثبت رسید .

2-   دامنه فعالیت انجمن : تولید ، بسته بندی و توزیع انواع کره گیاهی می باشد .

3-   تعداد اعضا 16 عضو

4-   اهداف :

1-4- دفاع از حقوق مشروع و قانونی اعضاء .

2-4- گسترش قلمرو جغرافیائی انواع کره گیاهی .

3-4- استفاده از آخرین دستاوردهای تحقیقاتی جهان برای افزایش کیفیت .

4-4- اظهار نظر پیرامون موضوعات مربوط در این صنعت وارائه نظر مشورتی به مراجع قانونی و تصمیم گیرنده ، درباره مسائل مربوط به صنعت .

دیدگاه خود را بیان کنید
پرسش خود را مطرح کنید