نمونه کار طراحی سایت در فروشگاه اینترنتی سنادیتا | شرکت آموج فرایند

آموج فرایند

آموج فرایند

صفحه نخست

شرکت طراحی سایت سنادیتا با پشتوانه 12 ساله در طراحی سایت | طراحی وب سایت - بهینه سازی وب سایت

شماره تماس : 02144050905
تهران - فلکه دوم صادقیه - ابتدای خیابان آیت ا... کاشانی - جنب درمانگاه ابن سینا - مجتمع سبحان - طبقه 6
| نمونه کارهای قبلی | شرکت آموج فرایند

کد 1448

مایلیم از این طریق شما را با شرکت آموج فرایند آشنا نمائیم. شرکتی که هدف آن همواره دستیابی به رشدی بیشتر با استفاده از دانش فنی روز برگرفته از دنیای علم و تکنولوژی بر اساس استانداردهای بین المللی است.

این شرکت با هدف فرهنگسازی لزوم حفاظت از تجهیزات، ساختمانها و اشخاص در برابر صاعقه و اجرای سیستم ارتینگ در کشور و حتی در کشورهای همسایه تاسیس شد.

 آموج فرایند در یک نگاه:

خوانش و ترجمه استانداردهای مختلف در زمینه حفاظت در برابر صاعقه و سیستمهای ارتینگ:

IEEE1100.  IEEE80.  IEEE142.  NFC 17-102.  UNE21186.  BS7430.  BS6651. IEC 61643-1-2.  IEC 61643-2-2.  IEC62305.  IEC61312.  NFPA780.  ITU-T

-   اقتباس فایلهای آموزشی از استانداردهای فوق الذکر  در زمینه سیستم ارت و سیستمهای حفاظت در مقابل صاعقه و اضافه ولتاژ

-  طراحي و اجرای سیستم های حفاظت در برابر صاعقه ( حفاظت خارجی و حفاظت داخلی با تکیه بر استانداردهای مربوط به طراحی و نصب انواع ارستر )و ارتینگ سایتهای مخابراتی

-   طراحي و اجرای سیستم ارتینگ سایتهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

-  طراحي و اجرای سیستم های حفاظت در برابر صاعقه و ارتینگ سایتهای مخابراتی

-   طراحي و اجرای سیستم ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه در سایت های دیتا سنتر ارگان های مختلف

-   طراحي و اجرای تجهیزات حفاظت در برابر صاعقه و سیستمهای ارتینگ سایتهای نفتی

-    طراحي و اجرای تجهیزات حفاظت در برابر صاعقه و سیستمهای ارتینگ در سایتهای CNG سراسرکشور

مایلیم از این طریق شما را با شرکت آموج فرایند آشنا نمائیم. شرکتی که هدف آن همواره دستیابی به رشدی بیشتر با استفاده از دانش فنی روز برگرفته از دنیای علم و تکنولوژی بر اساس استانداردهای بین المللی است.

این شرکت با هدف فرهنگسازی لزوم حفاظت از تجهیزات، ساختمانها و اشخاص در برابر صاعقه و اجرای سیستم ارتینگ در کشور و حتی در کشورهای همسایه تاسیس شد.

 آموج فرایند در یک نگاه:

خوانش و ترجمه استانداردهای مختلف در زمینه حفاظت در برابر صاعقه و سیستمهای ارتینگ:

IEEE1100.  IEEE80.  IEEE142.  NFC 17-102.  UNE21186.  BS7430.  BS6651. IEC 61643-1-2.  IEC 61643-2-2.  IEC62305.  IEC61312.  NFPA780.  ITU-T

-   اقتباس فایلهای آموزشی از استانداردهای فوق الذکر  در زمینه سیستم ارت و سیستمهای حفاظت در مقابل صاعقه و اضافه ولتاژ

-  طراحي و اجرای سیستم های حفاظت در برابر صاعقه ( حفاظت خارجی و حفاظت داخلی با تکیه بر استانداردهای مربوط به طراحی و نصب انواع ارستر )و ارتینگ سایتهای مخابراتی

-   طراحي و اجرای سیستم ارتینگ سایتهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

-  طراحي و اجرای سیستم های حفاظت در برابر صاعقه و ارتینگ سایتهای مخابراتی

-   طراحي و اجرای سیستم ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه در سایت های دیتا سنتر ارگان های مختلف

-   طراحي و اجرای تجهیزات حفاظت در برابر صاعقه و سیستمهای ارتینگ سایتهای نفتی

-    طراحي و اجرای تجهیزات حفاظت در برابر صاعقه و سیستمهای ارتینگ در سایتهای CNG سراسرکشور

دیدگاه خود را بیان کنید
پرسش خود را مطرح کنید